סל קניות

 הסבר להתחברות ראשונה לאתר ההזמנות    :   https://youtu.be/J2gWfI4KB-o

קישור לאתר ההזמנות  :    https://shop.rivhit.co.il/subline

 הסבר כיצד לבצע הזמנה   :    https://youtu.be/VYsmQupNfqs  (חשוב לראות את כל הסרטון עד סופו !!!)



הסבר כיצד לשמור הקשורים של הטלפון על גבי הטלפון הנייד  : 
:       https://youtu.be/c4r2BTZNiaM
       https://youtu.be/GCEGZuOuzpc