סינר לילד
סינר לבן חלק
מחיר:4.9 ₪  + מע"מ
סינר למבוגר
סינר לבן חלק
מחיר:5.9 ₪  + מע"מ